khamenei.ir
محل تبلیغ شما
شماره مطلب: 18030
1396-01-04 18:31
اگر قرار بود پروژه ها ویدئوکنفرانسی افتتاح شود از تهران هم با احترام فراوان به ریاست جمهوری افتتاح میشد

به گزارش نهبندان خبر،امام جمعه نهبندان : چرا در سفر رییس جمهور از پروژه راه آهن به راحتی رد شدند /چرا در حضور رییس جمهور حرف مقابل سخن مقام معظم رهبری زده می شود

حجت الاسلام خزاعی گفت : متاسفانه خیلی شایسته وموردانتظار بودکه باحضورریس جمهورراه اهن شرق کشورکه خیلی میتوانددراقتصادمردم وتامین امنیت مردم دراین سامان رابالاببردکلنگ زنی میشدکه متاسفانه ازکناراین پروژه بزرگ به راحتی ردشدند.

وی افزود : اگرقراربودپروژه ها ویدئوکنفرانسی افتتاح شودازتهران هم بااحترام فراوان به ریاست جمهوری افتتاح میشد.

امام جمعه نهبندان گفت : کسی بیایددرمحضرریس جمهورخودنمایی کندوبگویدبرجام سایه جنگ رادورکرد.مقابل رهبری حرف بزند.

وی افزود : اقا فرمود اینکه گفته شودبرجام سایه جنگ راازسرکشوردورکرددروغ محض است.موشک های بابرددوهزارکیلومترکه تمام پایگاهای امریکاراموردتهدیدقرارداده.حالا اقایی میخواهدخودنمایی کند.

وی ادامه داد : تمام دست اندرکاران برجام خودشان گفتندامریکابدعهدی کرد.انتظاراست وقتی کسی درمقابل فرمایشات اقا حرف میزندکه اصلا عددی نیست.

امام جمعه نهبندان گفت : اقای ریس جمهور بهش تذکربده.این مردم ولایی هستند.اهل تحلیل هستند.شهیدداده اند.

وی اضافه کرد : سران فتنه به حال خودشان چه کرده اندکه به حال شما که درواقع به نفع انهاشعارداده ایدخواهندکرد.

 

انتهای پیام /

دیدگاه شما

آخرین عناوین