khamenei.ir
محل تبلیغ شما
شماره مطلب: 18391
1396-06-09 15:21
گروه چهادی فاطمه الزهرا(س)
تصویری/جهادگران بی منت
100 نفر از دانشجویان خواهر و برادر دانشگاه علوم پزشکی در مناطق مرزی و محروم نهبندان حضور یافتند.

به گزارش نهبندان خبر، 100 نفر از دانشجویان خواهر و برادردانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مناطق مرزی و محروم چاهشند، دغال، عباس آباد و چاه سموری جهت خدمت در زمینه های پزشکی، عمرانی، فرهنگی و آموزشی حضور یافتند.

دیدگاه شما

آخرین عناوین