khamenei.ir
محل تبلیغ شما
شماره مطلب: 18841
1396-09-01 14:41
مردم محروم و مرز نشین روستای چاه عباس اردونی در یک حرکت خود جوش به کمک زلزله زدگان غرب کشور شتافتند.

به گزارش نهبندان خبر،چه خوب گفته است سعدی شیراز،بنی آدم اعضای یکدیگرند،که در آفرینش ز یک گوهرند،چو عضوی به درد آورد روزگار ،دگر عضوها را نماند قرار.

کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه حد و مرز ندارد،پیر و جوان،کودک و میانسال ،فقیر و غنی نمی شناسد.

این بار مردم محروم و عشایر سرزمین من نهبندان در چاه عباس اردونی به یاری هم نوعان خود در غرب کشور شتافتند.

رقیه اردونی دختر اهل روستای چاه عباس اردونی می گوید: سحرگاه که از خواب پریده،تشویش و نگرانی به سراغم آمد،آری مردم غرب کشورم ایران،مصیبت زده شده اند، از تلویزیون اخبار و تصاویر را دنبال می کردم اما حیف و صد حیف که باز هم زمین و مسافت راه سد معبرم شده بود و راهی برای کمک نداشته و غمزده ماندم تا اینکه از سوی برادران بسیجی از ارسال کمک به مردم زلزله زده اطلاع یافته و پایگاهی خود جوش برای کمک به زلزله زدگان راه اندازی کردیم.

مردم چاه عباس با محرومیت و نداری که در چشمانشان موج می زد دست یاری دراز کردند و 530 هزار تومان وجه نقد به همراه 15 عد پتو و رختخواب،لباس گرم،بخاری،چراغ و ظروف اشپزخانه آوردند .

اما در این بین ،فاطمه که در کنار ما بود و همراه ما، پا،پا می کرد گویا چیزی برای کمک نداشت و یا هم که!! بگذریم،کمک را جمع آوری و سوار بر خودرو تا به شهر به دست برادران بسیجی برسد و کار ارسال با آنها.

در حین خداحافظی بودیم که ناگهان فاطمه صدا زد!!نگهدار کمک ناچیز من جا مانده است؟ اما او که نه در دست و نه در کول چیزی ندارد!

فاطمه دوان دوان و حس حس زنان آمد و دست در دست من نهاد.

.آری گوشواره !!هدیه شب عروسی اش را برای کمک به مردم زلزله زده غرب کشور فرستاد.

با صدای بلند گفتم فاطمه و فاطمه گفت شرمنده کودکانی هستم که از سوز سرما در کرمانشاه و غرب کشور به خود می پیچند و من در گرمای منزل و نشستن مقابل تلویزیون نظاره گر آنها مانده ام.

کمک و نوع دوستی محدودیت ندارد.

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما