khamenei.ir
محل تبلیغ شما
شماره مطلب: 18909
1396-09-10 08:41
مسئولین جهت رفع ترکیدگی لوله های آب روستای سیدال هیچ اقدامی نکرده اند.

به گزارش نهبندان خبر،روستای سیدال یکی از روستاهای کوهستانی و توانمند در عرصه صنایع دستی است.

روستائی که بی مهری طبیعت و خشکسالی های پی در پی باعث شده تا کشاورزی در این محل از رونق بیفتد و جوانان جویای کار از روستا به شهر مهاجرت کنند.

مردم صبور روستای سیدال با کمبود آب ساخته و روزگار می گذرانند،همانانی که در شبانه روز تنها یک ساعت از آب آشامیدنی بهره مند و به گفته اهالی  آب خروجی در ارتفاعات همراه هوا و فشار است و باعث تند چرخیدن کنتور اب شده و دردی را دوا نساخته بلکه بر دردها فزون گشته است.

هوا سوزناک و بی آبی سوزناک تر،چرا که اهالی برای شستن لباس و ظروف باید به قنات روستا که تنها چشمه امید ساکنین سیدال است مراجعه و این خود عذاب و رنج به همراه دارد.

رضا یکی از ساکنین سیدال می گوید: در این بحران ،که آب کیمیا شده است ترکیدگی لوله ها درد را دو چندان نموده و گویا کسی پاسخگو نیست چرا که شرکت پیمانکار شبکه آبرسانی به خواب زمستانی فرو رفته و سیدال را به خاطره ها سپرده است.

وی ادامه می دهد:برای رفع مشکل به مسئولین مربوطه مراجعه و انها پاسخی بس دلسوز می دهند که بروید و با همکاری اهالی مشکل را رفع نمائید!

رضا با عصبانیت می گوید:ایا وظایف مسئولین مربوطه قبل از نشستن بر صندلی های چرخ دار مدیریت تشریح نشده است؟

اهالی اگر توانسته بودن دست دراز نکرده و خود مانند گذشته مشکلات را رفع می نمودند.

حال این مسئله در نقطه دیگری نیز سرباز کرده است و در این میان مردم هم در بی آبی سر می کنند و هم در سیل آب های ترکیدگی لوله ها و انشعابات.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

آخرین عناوین