khamenei.ir
محل تبلیغ شما
شماره مطلب: 23328
1396-12-14 06:19
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی؛
70 میلیون متر مکعب آب کنترل و ذخیره سازی شده است
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت:در استان به طور متوسط سالانه 700 میلیون متر مکعب رواناب وجود دارد که 70 میلیون متر مکعب آن کنترل و ذخیره شده و بقیه آنها به دشت ها و کویر سرازیر می شود.

به گزارش نهبندان خبر،علیرضا نصرآبادی یکشنبه شب در نشست صمیمی با مردم چاهداشی اظهار کرد:ترسیب کربن به فرآیند جذب دی اکسید کربن اضافی جو توسط اندام هوایی و زیر زمینی گیاهان مرتعی به منظور کاهش اثرات سوء پدیده گرمایش زمین گفته می شود،این پروژه بین المللی مبتنی بر توسعه پایدار روستایی،بهبود معیشت مردم محلی و نیز مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است.

وی افزود: خراسان جنوبی در سال های اخیر با اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن، ایران را در ردیف کشورهای برتر دنیا در زمینه اجرای طرح های بین المللی در حوزه منابع طبیعی قرار داده است.

نصرآبادی با تاکید بر مشارکت و همفکری مردم در اجرای طرح های ترسیب کرن تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه ها افزایش،حفظ و توسعه پوشش گیاهی مناطق با کمک و همکاری مردم بومی هر منطقه است.

وی گفت: سه معضل اساسی که جوامع در سطح بین المللی در حوزه منابع طبیعی  با آن روبه رو هستند خشکسالی،کم آبی و پدیده بیابانزایی است.

نصرآبادی خاطرنشان کرد: در استان به طور متوسط سالانه 700 میلیون متر مکعب رواناب وجود دارد که 70 میلیون متر مکعب آن کنترل و ذخیره شده و بقیه آنها به دشت ها و کویر سرازیر می شود.

وی سیلاب ها را فرصتی برای ذخیره آب و تغذیه سفره های زیر زمینی دانست.

انتهای پیام/

 

 

دیدگاه شما