khamenei.ir
محل تبلیغ شما
شماره مطلب: 24510
1397-01-21 13:00
وزیر نیرو در خصوص عدم پیشرفت طرح های آبرسانی شهرستان های نهبندان و سربیشه از نماینده مردم این شهرستان ها تذکر کتبی گرفت.

به گزارش نهبندان خبر، نظر افضلی  در خصوص عدم پیشرفت اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان های سربیشه و نهبندان و نارضایتی شدید مردم به وزیر نیرو تذکر کتبی داد.

متن این تذکر به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه تعداد زیادی از روستاهای شهرستان های سربیشه  و نهندان از نظر آب شرب و بهداشتی دچار مشکل حاد می باشند و هر روز شکایت و گله مندی مردم ساکن این روستاها در حال افزایش است و به دلیل تشنگی  مجبور به مهاجرت از روستاهای خود می باشند و اکثر طرح ها و مجتمع های ابرسانی چندین سال است که مطرح و تامین اعتبار نشده است و یا هم خیلی  به کندی اجرای آنها پیش می رود و یا هنوز در دستور قرار نگرفته اند لذا خواهشمنداست دستور فرمائئید بررسی عاجل با اعزام کارشناس به منطقه و ارائه راهکار در جهت تامین اعتبار جهت اجرای پروژه های صورت گرفته و از بحران در پیش رو جلوگیری گردد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما