اقدام بی شرمانه موتورسوار مقابل دیدگان پلیس + فیلم
موتورسوار ٢ ترکی در حال حرکت است که در این حین حرکت عجیبی از موتورسوار سر می‌زند که غیر قابل پیش بینی است، فیلم را با هم بینیم.
اشتراک در اقدام بی شرمانه موتورسوار مقابل دیدگان پلیس