حادثه فرانسه از نگاه کاریکاتوریست‌ها
حادثه تروریستی جمعه شب پاریس بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت به طوری که بسیاری از کاریکاتوریست‌های جهان این حادثه را سوژه طرح خود قرار دادند.
اشتراک در حادثه فرانسه از نگاه کاریکاتوریست‌ها