گفت‌وگوی خواندنی با «علی‌مشهدی» پدیده خندوانه
«علی مسعودی» کمدینی است که توانسته این شب‌ها خودش را در دل مخاطبان خندوانه جا کند و رای آنها را بگیرد. گپ و گفت ما با علی مسعودی معروف به علی مشهدی را از دست ندهید.
اشتراک در خنداننده برتر