شهادت لباس تک‌سایز است
«حکیم فاطمیون» فیلمی است کوتاه و مستند راجع به زندگی شهید سید حکیم که ساسان فلاح‌فر کارگردانی آن را بر عهده داشته است.
اشتراک در شهادت لباس تک‌سایز است