کاریکاتور/صاحب اصلی داعش‎
پیوستن اولین نظامی اسرائیلی به داعش‎!/ تاکنون بین 150 تا 200 اسرائیلی موفق به پیوستن به نیروهای داعش شده‌اند .
اشتراک در صاحب اصلی داعش‎