سوم خرداد نماد خودباوری ملی است / نیاز امروز کشور فرهنگ بسیجی است
سرپرست فرمانداری نهبندان عنوان کرد
سرپرست فرمانداری نهبندان گفت: سوم خرداد نماد خودباوری و یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی است.
اینفوگرافیک/ فرهنگ بسیجی
فرهنگ بسیجی یعنی آن مجموعه‌ی معرفتها و روشها و منشهائی که میتواند مجموعه‌های عظیمی را در ملت به وجود بیاورد که تضمین کننده‌ی حرکت مستقیم و پایدار اسلامی آن ملت باشند. این یک تفکر است. رهبر انقلاب 6/9/1390
اشتراک در فرهنگ بسیجی