امروز انجام شد
همایش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با حضور ائمه جمعه نهبندان و شوسف،فرماندار،دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی ،مسئولین و جمعی از مردم در سالن نور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر، همایش آسیب شناسی اعتیاد