مسئول اداره تبلیغات اسلامی نهبندان:
مسئول اداره تبلیغات اسلامی نهبندان از برگزاری مراسم اربعین در کلیه مساجد و حسینیه های شهرستان نهبندان خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر اربعین تبلیغات عزاداری