امام جمعه نهبندان مطرح کرد
امام جمعه نهبندان گفت:پیاده روی و زیارت اربعین جهان اسلام تبدیل به نماد وحدت شده و خیرات و برکات آن برای دنیای اسلام بیشتر خواهد بود چرا که ملت ایران و عراق هرچه دارند در طبق اخلاص گذاشته و پذیرای مومنیین هستند و از این حرکت و نماد در هر چه بیشتر وحدت و انسجام استفاده شود.
اشتراک در نهبندان خبر اربعین وحدت