صبح امروز انجام شد
عاشورائیان وعاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) همزمان با اربعین حسینی مسیر 7 کیلومتری مسجد مقدس حضرت ابوالفضل(ع) را با پای پیاده رفتند.
اشتراک در نهبندان خبر اربعین پیاده جا مانده