فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف وبازاریان شهرستان نهبندان خبرداد؛
فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف وبازاریان شهرستان نهبندان یکی از برنامه‌های صنف آرایشگران وپیرایشگران بسیجی در ایام ا.. دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را در قالب اردوی یک روزه جهادی به استمداد 10نفراز آرایشگران زن وپیرایشگران مرد شهرستان به مناطق محروم عنوان کرد که به خدمت رسانی رایگان در روستاهای محروم ومرزی خواجه منجیکو، شند ملکی ،شند معصومی ،چابک پرداختند.
اشتراک در نهبندان خبر اردو جهادی مناطق محروم مرزی نهبندان