نماینده مردم نهبندان و سربیشه در شورای اداری نهبندان؛
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: در مدت 4 سال گذشته بیش از 6 هزار نفر در شهرستان نهبندان بر اثر خشکسالی کوچ کرده اند.
اشتراک در نهبندان خبر افضلی نماینده شورای اداری نهبندان