نماینده مرده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: ورزش جایگاهی برای سیاسی کاری و حاشیه سازی نیست و باید اجازه دهیم تا با حمایت های مسئولین استانی و کشوری افراد بومی، توانمند و دلسوز در فضایی آرام و بدور از تشنج به کار خود ادامه دهند.
اشتراک در نهبندان خبر افضلی ورزش