امام جمعه نهبندان؛
امام جمعه نهبندان با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) کارگشای حوزه مدیریتی است اظهار داشت: اینچنین رهبری مدیر و مدبر در هیچ جای دنیا وجود ندارد و این نعمت ویژه و مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است وبایستی از این فرصت حداکثر استفاده شود.
اشتراک در نهبندان خبر امام جمعه فرمایشات مقام معظم رهبری