به گزارش نهبندان خبر؛
جلسه ای به منظور برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بهتر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر برگزاری جلسه قرآن کریم آزمون