رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان :
ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در 9 بقعه متبرکه برگزار می شود.
اشتراک در نهبندان خبر بصیرت عاشورایی اوقاف امور خیریه