رئیس بهزیستی نهبندان خبر داد
رئیس بهزیستی شهرستان نهبندان از توزیع 43 کیلو گرم گوشت گوسفندی در بین زنان سرپرست خانوار این نهاد خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر بهزیستی گوشت قرمز گوسفند