سپاسگزاری:
سپاه شهرستان نهبندان با صدور پیامی از حضور مردم در برنامه های دهه ولایت که نمایش وحدت و همدلی است تقدیر و تشکر کرد.
اشتراک در نهبندان خبر تشکر وقدر دانی ناحیه نهبندان شاه وردی پیاده روی