خطیب نماز جمعه نهبندان:
خطیب نماز جمعه نهبندان به مقایسه و تفاوت فتنه88 و 96 پرداخت و خاطر نشان کرد: فتنه 88 بیش از 6 ماه به طول انجامید اما در فتنه 96 مردم یک روزه و در همان ابتدا؛ صف خود را از صف اغتشاشگران جدا نمودند که این نشان از بصیرت وآگاهی مردم ایران اسلامی دارد
اشتراک در نهبندان خبر خطبه نماز جمعه فتنه 96