سرپرست دفتر بسیج دانشجوئی شهرستان نهبندان؛
سرپرست دفتر بسیج دانشجوئی نهبندان گفت:: بی تردید گام نهادن در راه شهیدان و فرهنگ ایثار در فضای دانشگاهی چراغ راه هدایت جامعه و منبع بیکران تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است که برگزاری یادواره ها و زنده نگه داشتن یاد شهدا به ارتقای معنوی دانشجویان کمک زیادی می کند و این خود یکی از نیازهای اساسی امروز کشور ما ترویج فرهنگ ایثار،شهادت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان است.
اشتراک در نهبندان خبر دانشجو یادواره شهید