شهید هادی کار دیده در درگیری شب گذشته با اشرار در شهرستان نهبندان به درجه رفیع شهادت نائل شد.
اشتراک در نهبندان خبر دلنوشته شهید کار دیده