فرماندار نهبندان در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر نهبندان عنوان کرد؛
فرماندارنهبندان با بیان اینکه برنامه هاي اجرايي دهه فجر در شهرستان از وضعيت خوب و مناسبي برخوردار مي باشد افزود : برنامه هاي سال جاري شامل ۱۰۴ پروژه با اعتبار بالغ بر ۳۰ ميليارد و ۷۷۳ ميليون تومان است که مردم سطح شهرستان نهبندان از آن بهره مند مي گردند .
اشتراک در نهبندان خبر دهه فجر گروژه افتتاح کلنگ زنی