امام جمعه نهبندان؛
امام جمعه نهبندان گفت:راهپیمائی 22 بهمن می تواند خط بطلانی بر توطئه های آمریکا و استکبار جهانی در کشور ایران باشد.
اشتراک در نهبندان خبر راهپیمائی 22 بهمن حضور مردم