رئیس جمعیت هلال احمر نهبندان خبر داد
رئیس جمعیت هلال احمر نهبندان از 12 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان غرب کشور خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر زلزله  کرمانشاه هلال احمر کمک