فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در یادواره شهدای نهبندان
فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی گفت:جامعه در هر سطحی به مساله شهید و شهادت نیاز دارد و محصلین و دانشجویان بایستی با آموزش در کتب درسی با ارزش شهادت آشنا شوند.
اشتراک در نهبندان خبر سردار قاسمی یادواره شهدا نهبندان