فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان خبر داد
فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف 4 نفر شتر قاچاق در این شهرستان خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر شتر قاچاق