عموی شهید،خلوص نیت،ایمان،صداقت،انقلابی و ولائی را از خصوصیات و ویژگی های بارز اخلاقی شهید مدافع حرم مرتضی بصیری پورعنوان کرد.
اشتراک در نهبندان خبر شهادت مرتضی بصیری پور مدافع حرم داعش سوریه بیرجند نهبندان