سخنران مراسم 9 دی در شوسف ؛
سخنران مراسم گرامیداشت 9 دی در شوسف گفت:مطالبه گری حق مردم است و بایستی مسئولین بکوشند و گره گشای مشکلات مردم باشند و بایستی قدر مردم را دانست همان مردمی که با تمام مشکلات و فراز و نشیب ها پای نظام و انقلاب ایستاده اند.
اشتراک در نهبندان خبر شوسف حماسه 9 دی