امروز در نهبندان و در نهمین روز از دهه مبارك فجر
اين طرح ها شامل ٢ طرح راهسازي همچون بهره برداري از ١٣ كيلومتر از راههاي روستايي درشكفت ماهاني و خواجه منجيكو با اعتبار صرف شده ي ٣ ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان می باشد.
اشتراک در نهبندان خبر طرح پروژه افتتاح نهبندان