امام جمعه نهبندان؛
امام جمعه نهبندان گفت:فتنه 96 نیز در نطفه خفه شد و این نشان از درایت، هوش و بصیرت ملت ایران دارد که این روزها با راهپیمائی های گسترده و با شکوه ،حمایت خود از اصل ولایت فقیه و نظام را اعلام می دارند.
اشتراک در نهبندان خبر فتنه 96 نطفه خفه