گزارش تصویری،
مراسم بزرگداشت 12 بهمن ماه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر مراسم گرامیداشت 12 بهمن نهبندان