سخنران مراسم ۲۲ بهمن در نهبندان :
سخنران مراسم ۲۲ بهمن در نهبندان با بیان اینکه دشمن از ترس موشک ها می خواهند مارا کنترل کنند افزود: آنچه امروز شما را در کنار هم قرار داده بصیرت و آگاهی است.
اشتراک در نهبندان خبر مراسم 22 بهمن بصیرت آگاهی