نماینده مردم نهبندان و سربیشه؛
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت ؛با توجه به اینکه استکبار جهانی در کمین است و هدف او وارد ساختن ضربه اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران است بایستی تولید کنندگان توجه بیشتر و مضاعفی را معطوف به تولید کالای با کیفیت و مرغوب داشته و با بازار جهانی رقابت کنند تا مورد حمایت مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار گیرند.
اشتراک در نهبندان خبر نماینده مردم نهبندان سربیشه مجلی حمایت تولید کننده رقابت کیفیت