وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شورای اداری نهبندان؛
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حضور خویش در دهه فجر در نهبندان گفت:آرزوی امام(ره) کسر نابرابری ها بود اما نهبندان دچار نابرابری است و امیدواریم خداوند ما را به روح اصلی انقلاب و انقلاب محرومان برگرداند.
اشتراک در نهبندان خبر وزیر تعاون کار نهبندان دچار نابرابری است