فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نهبندان؛
فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان با بیان اینکه صدای ناشی از انفجار برای نوزادان،زنان باردار،بیماران و سالمندان بسیار خطرناک است افزود:با برهم زنندگان نظم،امنیت و آرامش برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
اشتراک در نهبندان خبر پلیس چهارشنبه سوری نهبندان