رییس مرکز فوریت های پزشکی نهبندان:
رییس مرکز فوریت های پزشکی نهبندان گفت:10 پایگاه فوریت های پزشکی در سطح شهرستان نهبندان در چهارشنبه پایان سال آماده خدمت رسانی هستند.
اشتراک در نهبندان خبر چهارشنبه سوری آماده باش نیروها مرکز فوریت های پزشکی نهبندان