دلنوشته ای برای زلزله زدگان کرمانشاه،
مردان غیرتمند و شیر زنان کرد بدانید و بدانید که ملت غیور ایران باری دیگر کرمانشاه را خواهند ساخت و سرپل ذهاب،ازگله و قصر شیرین جان تازه ای خواهد گرفت.
اشتراک در نهبندان خبر کرمانشاه زلزله تسلیت