به گزارش نهبندان خبر؛
ششمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر کمیسیون قاچاق ارز