6 نفر گردشگر بلاروسی برای بازدید از جاذبه های گردشگری و تاریخی به شهرستان نهبندان سفر کردند.
اشتراک در نهبندان خبر  گردشگر بلاروس اخبار نهبندان