گزارش تصویری:
یادواره شهدا با محوریت شهید مدافع وحدت،شهید مولوی مصطفی جنگی زهی و شهدای طایفه جمالزهی در طبسین سفلی شهرستان نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر یادواره شهدا شهید وحدت