فرمانده سپاه ناحیه نهبندان:
فرمانده سپاه ناحیه نهبندان گفت:چه خوب است با تقدیر و معرفی قهرمانان ایران اسلامی و شناساندن به نسل های جدید رسالت فرهنگی خویشتن را انجام و باعث ترغیب و تطبیق سبک زندگی خود و سایرین به شیوه و سبک زندگی شهدا،بزرگ مردان عرصه ایثار و شهادت شویم چرا که نسل امروز ما بیشتر از هر چیز دیگری نیاز به روشنگری و هدایت دارد.
اشتراک در نهبندان خبر یادواره شهدا نسل جوان روشنگری هدایت