سخنران مراسم گرامیداشت 9 دی در دهک ،نهم دی ماه را روز ملی بصیرت، روز میثاق امت با ولایت ،شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم معرفی کرد.
اشتراک در نهبندان خبر ۹دی دهک