کارشناس امو فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی نهبندان گفت: 9 دی نشان پیمان ناگسستنی با ولایت فقیه است چرا که حضور پرشور مردم انقلابی ایران در ۹دی ۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرینی بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.
اشتراک در نهبندان خبر 9 دی پیمان ناگسستنی