فعال سیاسی نهبندانی؛
فعال سیاسی نهبندان گفت: براندازی نظام از اهداف اصلی دشمنان در فتنه 88 بود و عامل تعیین کننده در شکست و پیروزی در مقابل دشمن، نیروی منافق است.
اشتراک در 9 دی،بصیرت مردم ولایتمداری